Kurz rodičovských zručností vo Filiálnej terapii

Kurz počas ktorého sa zameriame na zlepšenie vzťahu medzi Vami a Vašimi deťmi. Pre mňa osobne je kurz čarovný práve tým. Počas kurzu nie je najdôležitejší nácvik zručností, i keď je na kurze prítomný. Oveľa dôležitejšie ako zručnosti, je budovanie vzťahu rodiča s dieťaťom. V tom kurz považujem za iný.

Autorom ponúkaného modelu Filiálnej terapie je Garry Landreth a jeho kolegyne a kolegovia z Center of Play Therapy v Texase. Za jeho tvorbu získali ocenenie Best Practices in Parent/Family Education Award.

AKTUÁLNE 

Je možné prihlásiť sa na on-line kurz cez aplikáciu Zoom v období 27.11. 2023 - 12.2. 2024 Stretnutia sa budú konať každý pondelok  v čase od 17:00 do 19:00, okrem vianočného času 25.12 a 1.1)

Maximálny počet prihlásených na jeden kurz je 5 osôb.  Prihlásite sa vyplnením prihlasovacieho formulára. O poradí rozhoduje dátum prihlášky a dátum úhrady celej/alikvotnej časti (alikvotná časť je100€ a zároveň predstavuje STORNO poplatok). Úhrada je možná na základe faktúry, ktorú dostanete mailom po prihlásení sa.

Kurz sa otvorí len v prípade naplnenia.

Pre koho?

 • pre rodičov detí od 3 do 9 rokov,
 • pre rodičov, ktorých znepokojuje správanie  a emocionálne prejavy detí,
 • pre rodičov, ktorí chcú pomôcť svojmu dieťaťu prekonať ťažké obdobie,
 • pre rodičov, ktorí chcú menej kričať na svoje deti,
 • pre rodičov, ktorí chcú mať jednoducho lepší vzťah so svojimi deťmi.

Čo môžete získať?

 • rodičovské zručnosti, ktoré Vám pomôžu zvládnuť bežné ťažkosti spojené s výchovou detí,
 • naučíte sa ako sa hrať so svojím dieťaťom, aby ste mu pomohli vyjadriť emócie,
 • stratégie zamerané na Vás a Vašu rodinu,
 • podporu skupiny rodičov, ktorí si kurzom prechádzajú spolu s Vami.

Organizačné informácie

Kurz má dohromady 10 stretnutí v rozsahu 2 hodiny.

 • kurz prebieha v skupinke max. 5 rodičov, 
 • súčasťou je manuál pre rodičov so spracovanými témami (napr.: reflektovanie emócií, zadávanie hraníc, oceňovanie, výroky posilňujúce sebavedomie), 
 • počas kurzu sa budete doma hrať so svojim dieťaťom 30min prostredníctvom tzv. špeciálnej polhodinky. Na hrových polhodinkách sa budete učiť využívať terapeutický potenciál hry. Prvé tri stretnutia sú venované príprave na hrovú polhodinku. Na realizáciu stretnutí budete potrebovať bežne dostupné hračky. Ak uvažujete o kurze a triedite doma hračky, radšej si ich odložte doma do krabice a schovajte.
 • vaše polhodinky si budete nahrávať na kameru/mobil/fotoaparát. Je vhodné mať zariadenie, ktoré zvládne aspoň 20 min nahrávania. Na stretnutiach budeme pracovať s nahrávkami. Vaše nahrávky slúžia na získanie priamej spätnej väzby odo mňa i od rodičov v kurze.
 • na stretnutiach sa budeme učiť základným rodičovským zručnostiam (reflektovať emócie, oceňovať, budovať sebavedomie detí, zadávať hranice správania a pod.). Na nácvik nám budú slúžiť vaše každodenné situácie.
 • počas kurzu dostávate drobné domáce úlohy, ktoré slúžia na podporu vzťahovej väzby.
 • Cena: 250€ (možnosť uhradiť po dohode na splátky). Je možné požiadať o zľavu  pre rodičov 3 a viac detí, rodičov, ktorí majú dieťa v náhradnej rodinnej starostlivosti, samoživeteľky a samoživiteľov, rodičov v ťažkej situácií a pod. na 200€
 • STORNO poplatky: 
  • pokiaľ sa prihlasujete na kurz s predstihom, bude vaša prihláška na kurz akceptovaná po úhrade 50€. V prípade, že sa rozhodnete kurzu nezúčastniť, táto suma prepadáva v prospech CentraDys,
  • Vyhradzujem si právo na úhradu 50% z ceny v prípade odhlásenia sa z kurzu v čase menej ako 10 dní od začatia kurzu a plnú sumu v prípade odhlásenia v čase menej ako 9 dní .
  • V prípade, ak si za seba nájdete náhradníčku/náhradníka neplatíte storno poplatky.   
 • Po ukončení kurzu je možné pokračovať v individuálnych stretnutiach zameraných na podporu pri realizovaní polhodiniek (cena 25€/ 60 min stretnutie)

Slovami rodičov

Počas kurzu som sa začala sústrediť na to dobré, čo spolu so synom máme. Predtým som syna veľa vnímala cez jeho problémy. Keď som s tým prestala, syn začal cítiť tú zmenu. Prestal si hovoriť "nedokážem to", prestal sa vyhrážať ... stal sa spokojnejším.

Renáta mama chlapca s ADHD

Kurz určite odporúčam všetkým, ktorí potrebujú znovuobjaviť vzťah so svojim dieťaťom. Postupnými krokmi nás Soňa previedla od hraníc, cez oceňovanie až po budovanie sebavedomia našich detí. Získala som zručnosti, ktoré doma priniesli väčšiu pohodu. Úžasné sú Sonine vsuvky z jej rodinného života, jej humor aj schopnosť vytvoriť príjemnú a podporujúcu atmosféru. Ďakujem, som rada, že som sa na to dala.

Dominika

Myslela som, že to bude jednoduchšie. Absolvovala som už kurz "Rešpektovat a být rešpektován" a tak som myslela, že veľa vecí už viem. Tu som si uvedomila mnoho vecí. Zmenila som svoj pohľad a cítim, že deti vychovávam inak.

Mirka, mama dvoch dcér

Články a rozhovory o kurze vo Filiálnej terapii

Chcete zlepšiť vzťah s dieťaťom a zmierniť jeho stres? O terapii hrou hovorí špeciálna pedagogička

Špeciálna pedagogička: Neberte deťom agresívne hračky, pištole či zúrivé dinosaury majú miesto v izbičke

Filiálna terapia - kurz rodičovských zručností zameraný na zlepšenie vzťahu                                              

Zachytené okamihy

Vyplňte kontaktný formulár a zaistite si svoje miesto

vyplnením formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov

Prihlasovanie*