Senzorický profil

Je zhodnotenie vývinu dieťaťa s dôrazom na posúdenie stavu senzorickej integrácie (tzv. integrácie telesných zmyslov). Predstavuje začiatok spolupráce na rozvoji dieťaťa.

 • 2 -3 stretnutia s dieťaťom v trvaní 45 min (deti predškolského veku),
 • 3-4 stretnutia s dieťaťom v trvaní 45 min (deti v mladšom školskom veku, 1. stupeň ZŠ)
 • rodičovská konzultácia v trvaní 90 min,
 • vyhodnotenie a písomná správa,
 • cena: 150€ (deti predškolského veku) a 180€ (deti v mladšom školskom veku)

Pre koho?

 • pre deti od 3 rokov (v prípade posúdenia i skôr),
 • pre deti s varovnými signálmi na poruchy pozornosti alebo učenia,
 • pre deti s odloženou školskou dochádzkou,
 • pre deti s neuromotorickou nezrelosťou, oneskoreným alebo nerovnomerným vývinom.

Čo môžete získať?

 • prehľad ako sa senzorická integrácia podiela na ťažkostiach dieťaťa,
 • ak nie je možné dieťaťu v dôsledku nízkeho veku určiť diagnózu, tak profil môže priniesť prvé odpovede,
 • senzorické stratégie pre učenie a bežný život,
 • vysvetlenie prepojení oslabenia na fungovanie dieťaťa v bežnom živote

Slovami rodičov

Senzorický profil mi dal odpovede na otázky v čase, keď nás mnoho odborníkov odmietlo, pretože je syn ešte malý. Neváhala som a ostali sme u pani Pekarovičovej, pod ktorej vedením syn robí pokroky. Ďakujem.

Zuzana

Za Soňou sme vycestovali a oplatilo sa. Na základe jej zistení som synovi začala viac rozumieť, Veľa vecí zrazu začalo dávať zmysel... Po roku môžem skonštatovať, že odporúčania nám pomohli naozaj výrazne. Zlepšil sa náš vzťah, aj jeho správanie. On sám na Soňu dodnes s láskou spomína.

Magdaléna

Absolvovali sme senzorický profil a boli to veľmi dobre investované peniaze a čas. Som vďačná, že konečne rozumiem svojmu dieťaťu a necítim frustráciu. Pre môjho Šimona to bol skvele strávený čas a vždy sa tešil na stretnutia.

Jana

Zachytené okamihy