Stimulačný program

Predstavuje individuálne stretnutia s dieťaťom, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie oslabených čiastkových funkcií CNS

 • stretnutia v trvaní 45 min,
 • určený od 3. rokov po 1. stupeň ZŠ,
 • program "šitý" na konkrétne dieťa,
 • program, ktorý využíva štandardné špeciálnopedagogické metódy na rozvoj čiastkových funkcií mozgu (napr.: sluchové a zrakové vnímanie, tréning pozornosti),
 • program, ktorý sa opiera o metódu senzorickej a bilaterálnej integrácie,
 • cena: 30€/ 45 min stimulačný program
 • možnosť vyzužiť len pohybový program bialterálnej integrácie. Rodičia cvičia doma s deťmi a raz za cca 6-8 týždňov absolvujú kontrolné stretnutie s dieťaťom a rodičovskú konzultáciu. Cena:  60€/90 min

Pre koho?

 • pre deti od 3 rokov (v prípade posúdenia aj skôr) do ukončenia prvého stupňa dochádzky na ZŠ,
 • pre deti s varovnými signálmi na poruchy pozornosti, učenia sa alebo dysraxiou,
 • pre deti s odloženou školskou dochádzkou,
  pre deti s neuromotorickou nezrelosťou, oneskoreným alebo nerovnomerným vývinom,
 • pre deti, ktoré nezaznamenávajú progres pri štandardnej špeciálno-pedagogickej intervencii

Čo môžete získať?

 • skorú a adresnú pomoc ešte pred nástupom na školu,
 • použitie štandardných metodík (napr.: tréning pozornosti, fonematického uvedomovania a pod).
 • použitie metód postavených na poznatkoch neurovedy (senzorická a bilaterálna integrácia),
 • prevenciu porúch pozornosti a učenia sa,
 • intenzívnu špeciálnopedagogickú starostlivosť.

Slovami rodičov

Stimulačný program od pani Soničky bol najlepším rozhodnutím pre moju 5r. dcérku. Nielen že je šitý na mieru, ale Sonička ho vie doladiť aj podľa aktuálnej situácie na stretnutí... Ďakujeme za Vás, ste úžasná! Ďakujeme, že ste súčasťou našich úspechov

Natália

Stretli sme už viaceré odborníčky, ktoré pracujú na týchto stimulačných veciach. Ale Vy tomu dávate taký ľudský rozmer... Vy ste v tej práci celá ponorená - aj srdiečkom, aj rozumom. Preto je to také dobré.

Jana

Páči sa mi tá komplexnosť. Nerozvíjali sme len pozornosť, grafomotoriku, ale aj tie skryté veci, ktoré ťažkosti spôsobujú. Som vďačná aj za odporúčania a za ochotu nájsť si čas pre nás rodičov. Vďaka tomu som veľa vecí pochopila a viem, ako postupovať doma.

Katarína

Zachytené okamžiky