Terapeutický príbeh pre deti z Ukrajiny

 

Tерапевтичні казкa для дітей з України

 

Therapeutic story for children from Ukraina

Na tejto stránke nájdete potrebné informácie o terapeutickom príbehu, ktorý môžete čítať deťom, ktoré utekajú pred vojnou z Ukrajiny. Pre informácie v iných jazykoch kliknite prosím na odkaz nižšie.

UA - На цій сторінці ви знайдете необхідну інформацію про терапевтичну казку (та посібник), яку можете читати дітям, котрі втікають від війни в Україні. Щоб знайти інформацію іншими мовами, натисніть на посилання нижче. 

ENG - On this page you will find the necessary information about the therapeutic story (and the guide) that you can read to children fleeing from the war in Ukraine. For information in other languages, please click the link below.

Terapeutický príbeh o Klokankovi

Terapeutický príbeh o Klokankovi vznikol na Slovensku. Je reakciou na vojnu, ktorá začala v roku 2022 na Ukrajine. Obrovské množstvo ľudí a detí bolo nútených ujsť zo svojich domov do bezpečia iných krajín. Nemohli sme ostať nečinne sa pozerať a preto sme sa rozhodli pomôcť. 

Na príbehu pracovalo mnoho ľudí, prevažne žien. Sme rôznych profesií, žijeme v rôznych krajinách, ale jedno máme spoločné. Veríme v silu príbehov a chceme, aby náš príbeh pomáhal deťom utekajúcim pred vojnou kdekoľvek na svete. Preto sme vytvorili, preložili a distribuovali terapeutický príbeh o klokankovi. Vytvorili sme ho tak, aby si deti doň mohli kresliť a vyfarbiť ho podľa seba. Preto sú ilustrácie čierno-biele ako omaľovávanka.

Príbeh má za cieľ pomôcť deťom spracovať zážitok úteku z krajiny pred vojnou.  Má deťom pripomenúť pocit, že sú šikovné a že majú kontrolu nad svojim životom. Má im pripomenúť, že existuje nádej. Nádej, že život sa jedného dňa stane opäť znesiteľným, dokonca príjemným.

Aby terapeutický príbeh mohol naplniť svoj cieľ, musia byť zabezpečené konkrétne podmienky pri jeho čítaní. Preto je nevyhnutné, prečítať si sprievodcu čítaním príbehu. V ňom nájdete, všetky dôležité pokyny, aby deťom príbeh neublížil. 

!!! Úplne najdôležitejšie je, aby ste príbeh s deťmi čítali mimo dosahu vojny, v relatívnom bezpečí !!!

V sprievodcovi čítaním príbehu nájdete okrem návodu ako s príbehom pracovať, aj stabilizačné aktivity na prekonávanie akútneho stresu. Tie môžu využiť všetci, aj tí, ktorí sa aktuálne nachádzajú vo vojnovej zóne. 

Je dôležité pomenovať, že akékoľvek reakcie počas bombardovania či útoku sú normálnou reakciou na nenormálnu situáciu. Je v poriadku sa cítiť akokoľvek. Stabilizačné aktivity môžu priniesť úľavu od stresu pokiaľ je na to priestor a nie ľudia nie sú v akútnom ohrození života.

Na stiahnutie

Sprievodca čítaním príbehu a terapeutický príbeh o Klokankovi

Príbeh opisuje cestu klokanka a jeho mamy z krajiny, ktorú napadol zlý kojot. Opisuje pocity klokanka a jeho cestu do bezpečnej krajiny bez otca, ktorý musel ostaň brániť ich domov. Ilustrácie slúžia zároveň ako omaľovávanka.

Na stiahnutie

Sprievodca čítaním príbehu 

Je vhodný aj pre tých, ktorí nie sú ešte v bezpečí.  Nájdete v ňom stabilizačné aktivity na zvládnutie akútneho stresu, ktoré môžu pomôcť zmierňovať stres kdekoľvek a kedykoľvek na vás doľahne.

Autorské práva

Všetky, ktoré sme sa podieľali na vzniku terapeutického príbehu sa vzdávame autorských práv a povoľujeme voľné šírenie príbehu. Budeme rady, ak sa tento príbeh bude šíriť svetom, všade tam, kde je potrebný. Povoľujeme:

  • voľné šírenie materiálu,
  • tlačenie a distribúciu materiálu zdarma,
  • preklad materiálu do iných jazykov,
  • grafickú úpravu a tlač materiálu v iných jazykoch.

Neudeľujeme súhlas na predaj materiálu, ani na predaj ilustrácií a voľné šírenie ilustrácií mimo terapeutického príbehu. 

Autorky príbehu

Autorkami príbehu sú Soňa Pekarovičová a Táňa Klempová. Odbornú konzultáciu poskytli Jana Ashford a Mária Balážová., 

Soňa Pekarovičová

špeciálna pedagogička
Pracuje v súkromnej praxi v CentrumDys. Má ukončené vzdelanie v poradenstve s prvkami terapie hrou.

Táňa Klempová

psychoterapeutka
Pracuje ako psychologička vo Fakultnej nemocnici Trenčín. Má ukončené vzdelanie v koncentratívno pohybovej terapii a vzdeláva sa v EMDR terapii.

Jana Ashford

psychoterapeutka
Pracuje v ALMA centrum v Bratislave. Má ukončené vzdelanie v dynamickej psychoterapii, v EMDR terapii a v terapii zameranej na emócie.

Mária Balážová

psychoterapeutka
Pracuje v medzinárodnej internátnej škole LEAF Academy.  Má ukončené vzdelanie v gestalt psychoterapii.

Spolupracovníčky a spolupracovníci

Terapeutický príbeh  by nemohol vzniknúť bez ochoty mnohých ľudí. Všetci, ktorí sme na príbehu pracovali, sme tak robili bez nároku na odmenu.

Ďakujem:

  • Adele Režnej - za citlivé ilustrácie Klokanka. Pokiaľ hľadáte ilustrátorku pre svoje materiály a páči sa vám jej tvorba, skontaktovať sa  s ňou môžete tu. Ak funguje spravodlivosť, verím, že vďaka tejto dobrovoľníckej spolupráci, získa Adela aj nejakú platenú.
  • Vande Gábrišovejdetskému časopisu Bublina - za to, že som mohla na ňu zhodiť všetky starosti s grafickou úpravou. Toto nie je jediná dobročinná spolupráca časopisu Bublina. Ak chcete podporiť ich činnosť, objednajte si časopis Bublina do svojej domácnosti, školy či knižnice.
  • tímu prekladateliek a ľudí, ktorí zabezpečovali a zháňali preklad. Ďakujem Valérii Černak (preklad príbeh ukrajinština),  Maryane Shan (preklad sprievodca ukrajinština), Linde Polakovičovej (preklad angličtina), Kataríne Kovácsovej (preklad maďarčina), Kataríne Jirešovej (pomoc s hľadaním prekladateliek a kontrolou prekladov medzi nativ speakrami), Katke Gabriš (pomoc s hľadaním prekladateliek), Kataríne Kovácsovej (preklad maďarčina), Andree Varga Gyökeres (kontrola prekladu maďarčina), Monike Filiopowicz (preklad poľština), Nike Franchi (preklad príbeh v ruštine), Shone Schonning (kontrola prekladu angličtina), Peter Wiessner (preklad nemčina), Lise Eelbode a Katarína Jirešová (preklad holandština)

Budeme šťastné, ak náš príbeh bude pomáhať, aj keď by sme si veľmi želali, aby táto pomoc nebola nikdy potrebná.

Pokiaľ sa s nami chcete podeliť o vaše skúsenosti s príbehom, budeme veľmi rady, ak nám napíšete na pekarovicova@centrumdys.sk