Dyskalkúlia

Je špecifická porucha učenia, ktorá zapríčiňuje ťažkosti v oblasti matematických schopností.  Dyskalkúlia je porucha súvisiaca s funkciou mozgu. Neznamená, že je Vaše dieťa lenivé alebo hlúpe.

Dyskalkúlia sa väčšinou diagnostikuje až po nástupe na základnú školu. Ale už v predškolskom veku je možné všímať si varovné signály. Predškolský vek je ideálny na začatie korekcie. Prezrite si znaky dyskalkúlie.

Pokiaľ sa u Vaše ho dieťaťa tieto znaky vyskytujú za posledných 6 mesiacov, mali by ste sa o dyskalkúliu zaujímať viacej.

Varovné signály

BATOĽACÍ VEK

do 3 rokov

  • do veku 3 rokov nie sú pozorovateľné významné varovné signály,
  • dieťa má ťažkosti v triedení tvarov,
  • nerozumie pojmom menej - viac.

PREDŠKOLSKÝ VEK

do 6 rokov

  • dieťa má ťažkosti spojiť číslicu so skupinou vecí,
  • dieťa má ťažkosti s triedením podľa tvaru, farby alebo veľkosti,
  • dieťa má ťažkosti s pochopením množstva (napr.: nevadí mu ak má menej cukríkov ako súrodenec),
  • dieťa má ťažkosti s číselnou pamäťou (napr.: nevie si zapamätať číslo domu, deň narodenia)

Čo môžem robiť?

  1. Zistite si o dyskalkúlii viac.
  2. Využite stimulačný program na podporu oslabených funkcií mozgu ešte pred nástupom do školy.

Porozprávajme sa

Nemusíte riešenie hľadať sami

vyplnením formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov