Čo je dyskalkúlia?


Je špecifická porucha učenia, ktorá zapríčiňuje ťažkosti v oblasti matematických schopností.

Dyskalkúlia je porucha súvisiaca s funkciou mozgu. Neznamená, že je Vaše dieťa lenivé alebo hlúpe.

Dyskalkúlia sa väčšinou diagnostikuje až po nástupe na základnú školu. Ale už v predškolskom veku je možné všímať si varovné signály. Predškolský vek je ideálny na začatie korekcie. Prezrite si znaky dyskalkúlie.

Pokiaľ sa u Vaše ho dieťata tieto znaky vyskytujú za posledných 6 mesiacov, mali by ste sa o dyskalkúliu zaujímať viacej.

Čo mám robiť, ak spozorujem varovné signály  1. Zistite si o dyskalkúlii viac. Pokiaľ ste presvedčení, že sa Vás tento problém týka, vyhľadajte odbornú pomoc. Neváhajte ma kontaktovať.
  2. Ak si nie ste istí, využite  konzultáciu. Aj jedna konzultácia Vám vie objasniť ďalšie kroky.
  3. Pôsobte prevenčne a pripravte sa na školu. Ak Vaše dieťa ešte nedovŕšilo 6 rokov, začnite s prevenčnými aktivitami zameranými na rozvoj predmatematických schopností. Hrajte sa hry, kde dieťa triedi predmety, upevňuje si symbolickú povahu čísla. Využite službu stimulačný program.
  4. Pomôžte svojmu školákovi alebo školáčke. Pokiaľ Vášmu dieťaťu nejde mtematika, využite službu korekčného programu pre deti s poruchou učenia (nemusíte čakať, kým sa potvrdí diagnóza dyskalkúlie).
  5. Zvládnite ťažké obdobia. Pokiaľ Vášmu dieťaťu nejde nejaká konkrétna oblasť napr.: sčitovanie a odčitovanie s prechodom cez 10, násobilka, delenie, slovné úlohy alebo chcete odstrániť napr.: počítanie na prstoch, využite korekčný program.

Zdroje.

Ak máte otázky, kontaktujte nás