Dysgrafia

Čo je dysgrafia?


Je špecifická porucha učenia, ktorá zapríčiňuje ťažkosti v oblasti písania.

Dysgrafia je porucha súvisiaca s funkciou mozgu. Neznamená, že je Vaše dieťa lenivé alebo hlúpe.

Dysgrafia sa väčšinou diagnostikuje až po nástupe na základnú školu. Ale už v predškolskom veku je možné všímať si varovné signály. Predškoldký vek je ideálny na začatie nápravy korekcie.

Prezrite si znaky dysgrafie. Pokiaľ sa u Vaše ho dieťata tieto znaky vyskytujú za posledných 6 mesiacov, mali by ste sa o dysgrafiu zaujímať viacej.

Čo mám robiť, ak spozorujem varovné signály?


  1. Zistite si o dysgrafii viac. Pokiaľ ste presvedčení, že sa Vás tento problém týka, vyhľadajte odbornú pomoc. Neváhajte ma kontaktovať.
  2. Ak si nie ste istí, využite konzultáciu. Aj jedna konzultácia Vám vie objasniť ďalšie kroky.
  3. Urobte si skríning jemnej motoriky a zistite ako na tom Vaše dieťa s jemnou motorikou je. V tejto oblasti realizujem skrínigy do 5. roku života dieťaťa.
  4. Pôsobte prevenčne a pripravte sa na školu. Ak Vaše dieťa ešte nedovŕšilo 6 rokov, začnite s prevenčnými aktivitami zameranými na rozvoj psychických funkcií potrebných na písanie napr.: jemná motorika, pamäť, priestorové vnímanie. Využite náš stimulačný program.
  5. Naučte sa základné pravidlá. Existujú jednoduché pravidlá, ktoré zjednoduchšia písanie Vášmu dieťaťu. Využite konzultáciu alebo si kúpte našu pdf knihu.
  6. Pomôžte svojmu školákovi a školáčke. Pokiaľ Vášmu dieťaťu nejde písanie, využite službu korekčného programu pre deti s poruchou učenia (nemusíte čakať, kým sa potvrdí diagnóza dysgrafie).

Zdroje:

Ak máte otázky, kontaktujte ma