Emócie

Deti žijú vo svojich srdciach a my dospelí častejšie žijeme v rozume. Niekedy je potrebné nájsť prepojenie medzi srdcom a rozumom. Deti môžu prežívať ťažšie obdobie, ktoré sa odzrkadľuje v ich správaní. Najčastejšie vyústi do tzv. agresívnych foriem správania (odvrávanie, nerešpektovanie, bitie) alebo do tzv. úzkostlivých foriem správania (strach, úzkosť, precitlivelosť). Obe podoby vzbudzujú obavy o dieťa. Moje služby prispievajú k zníženiu prejavov nevhodného správania. Moje služby sa prihovárajú k srdciam detí, aby sa obnovili narušené vzťahy.

Poradenstvo s prvkami terapie hrou

Pomáha deťom vyrovnať sa s emočnými problémami, ktoré manifestujú nevhodným správaním.  Deti sa učia vyrovnať sa so svojimi emóciami a preberať za seba zodpovednosť.  Učia sa čeliť svojim problémom a hľadať tvorivé riešenia.

Rodičia spoznávajú možné dôvody, ktoré zapríčiňujú správanie ich dieťaťa. Počas rodičovských konzultácií sú vedení k zavádzaniu efektívnych výchovných stratégií.

Poradenstvo je vhodné pre deti od 3 rokov.