Vzdelávanie rodičov

Vzdelávacie aktivity pre rodičov sú pre mňa príležitosťou podeliť sa s Vami o mojej vedomosti a poznatky z praxe. Vznikajú spontánne podľa dopytu a realizujú sa v rôznych mestách na Slovensku. Sú organizované mnou alebo sú prijatím pozvania od iných, najčastejšie materských centier a rodičovských iniciatív.

Kurz Filiálnej terapie

Kurz rodičovských zručností zameraný na posilnenie vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. Okrem rodičovských zručností sa rodičia učia využívať terapeutický potenciál hry pri hre so svojim dieťaťom doma.                            

Zážitkové kurzy

Prebiehajú formou víkendového stretnutia, kde sa rodičia môžu dozvedieť teoretické pozadia tém, učia sa efektívnym rodičovským stratégiám a pomocou vlastného zážitku odkrývajú vlastné emócie.

Vzdelávanie na mieru

Sú to prednášky, workshopy či diskusné stretnutia, ktoré vznikajú na zákazku a vďaka svojej obľube sa opakujú. Tematický sa dotýkajú tém ako je výchova detí, emócie, život s deťmi s ADHD/ADD a pod.

Porozprávajme sa

vyplnením formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov