Prečítané leto:1. týždeň O MESTÁCH

Prečítané leto je liek proti nude a taký môj tip pre tých rodičov, ktorí hľadajú inšpirácie na aktivity a knihy. Viem to, pretože Prečítané leto aj mne pomáhalo zabaviť sa s mojimi dvojičkami počas leta. Každým rokom sa do neho zapájajú blogerky, rodičia, knižnice či centrá. Tento rok som jeho súčasťou aj ja pod hlavičkou CentraDys. Všetko o Prečítanom lete si môžete prečítať na jeho stránkach. Prvý týždeň má tému O MESTE a ja som sa s ňou vyhrala takto.

Tvoríme mesto

Budete potrebovať: lepiacu pásku (papierovú alebo washi pásky), stavebnica s drevenými kockami, kocky, papier, fixky, ceruzky

Postup:

 1. lepiacou páskou som ohraničila kontúry mesta. Ohraničenie priestoru pomáha deťom lepšie sa zorganizovať a sústrediť.
 2. začali sme tvoriť sídliská. Hod kockou určuje koľko kociek môžete použiť na stavbu paneláka. Striedali sme sa a každý tak tvoril svoje sídlisko.
  • pre deti, ktoré nemajú vybudovanú predstavu o čísle (škôlkársky vek, deti s dyskalkúliou) vyberte kocku s bodkami.
  • ak chcete upevniť predstavu o čísle, môžete postupovať po hode kockou nasledovne: dieťa pomenuje koľko bodiek je na kocke, rodič otočí kocku s číslicou a ukáže symbol číslice, dieťa postaví panelák.
 3. vymysleli a napísali sme si názvy sídlisk/ulíc. Precvičili sme si písanie.
 4. vypočítali sme koľko kociek sme museli použiť na konkrétne sídlisko/ulicu.
 5. pri mladších deťoch, ktoré ešte nevedia písať a počítať sa pri stavbe mesta môžete zamerať na stavbu napr. kostola, nemocnice, škôlky a pod.

           

 

 

 

 

Mrakodrap

Budete potrebovať: stavebnicu s drevenými kockami, kocky

Postup:

 1. vysvetlili sme si, čo sú mrakodrapy. Rozprávali sme sa, kde sú.
 2. snažili sme sa postaviť, čo najväčší mrakodrap. Kocky sme pridávali na striedačku. Hod kockou určil, koľko kociek sme mohli pridať.
 3. nakoniec sa to vďaka striedaniu „zvrhlo“ na hru, komu mrakodrap spadne, ten prehrá. Klasika 🙂

         

Cesta po meste

Budete potrebovať: lepiacu pásku (papierovú alebo washi pásky), stavebnica s drevenými kockami, kocky, papier, fixky, ceruzky, autíčka

Postup:

 1. vytvorili sme si mesto rovnako ako na začiatku. Sídliska sme robili jednou farbou a tak nám vznikli červené sídlisko. modré sídlisko atď. Sídliská sme prepojili cestami, vyrobenými lepiacou páskou. Autá sme zaparkovali na sídliska.
 2. dieťa si vyberie, ktoré auto chce šoférovať.

VERZIA 1: pre deti, ktoré ešte nepoznajú pravú a ľavú stranu. Dieťa riadi auto podľa signálov, ktoré rodič dáva ťukaním na chrbát. Ťukanie na pravú stranu znamená odboč vpravo, ťukanie na stred znamená choď rovno a ťukanie na ľavú stranu znamená odboč doprava.

  • tichá verzia pracuje s telesným vnímaním dieťaťa. Niektoré deti s poruchou senzorickej integrácie či poruchou pozornosti, ho môžu mať oslabené.
  • hlasná verzia, teda ak rodič pomenuje stranu nahlas, pomáha upevňovať pravo-ľavú orientáciu. Ak si vaše dieťa v bežnom živote pletie strany, mám pre vás tip. Dajte mu na pravú ruku náramok a stranu volajte „pravá náramková“. Vizualizácia pomocou náramku pomáha dieťaťu upevňovať rozpoznávanie strán.

VERZIA 2: deti dostanú na papieriku napísanú šifru. Ich úlohou je šoférovať auto podľa šípok (smer rovno) a písmen L/P (ľavá/pravá strana). Nezabudnite si úlohy vymeniť a nechajte dieťa, aby aj vám zašifrovalo cestu. Buďte opatrné, križovatky môžu byť pre deti náročné. Táto verzia je náročná aj na prevedenie. Preto Vám odporúčam pripraviť si to na „nečisto“ a vyskúšať si, či je Vaša navigácia správna.

                     

 

 

 

 

 

Takto nejako pracujem s deťmi počas stimulačných programov. Okrem overených metodík, vymýšľam hry, ktoré dávajú zmysel a rozvíjajú potrebné čiastkové funkcie. A takto nejako sa snažím naučiť rodičov rozvíjať deti doma vo videokurze Učte sa doma s väčšou ľahkosťou. Súčasťou manuálu Zmysluplné hry s číslicami je mnoho takýchto aktivít.

Komentáre