Očné pohyby a deti, učenie a poruchy učenia

Očné pohyby sú pre mňa jedným z významných prvkov úspešnej korekcie pri poruchách čítania, písania i počítania. Sú niečím, čo si pozorne všímam u mojich detí v centre. Pokiaľ vidím ich oslabenie, tak rozvoj pohybov očí je súčasťou stimulačného programu.

Aspoň trošku súvislostí

Tak ako nič v našom tele, tak ani očné pohyby nie sú izolované od ostatných funkcií či zmyslov. To, čo ja považujem za minimum, je vnímať očné pohyby vo vzťahu k:

 • funkčnosti oka – treba posúdiť, či dieťa má alebo nemá poruchu zraku. Na to vám odpovie očný lekár/lekárka.
 • stavu zrakového vnímania – je dôležité vedieť, či je zrakové vnímanie v poriadku. Ak nie, je významné prebádať, aké konkrétne oslabenia dieťa má. Má ťažkosti v diferenciácií, vo figúre a pozadí? Odpoveď nájdete v záveroch špeciálnopedagogickej diagnostiky.
 • stavu vestibulárneho systému – ide o jeden z telesných zmyslov. Všetci máme niečo, čo sa nazýva vestibulárno-okulárna dráha. Tá má – zjednodušene – dopad na spoluprácu zrakového a vestibulárneho vnímania. Využívame ju pri sledovaní pohybujúcich sa predmetov alebo učiteľa/učiteľku v pohybe pri výklade. Druhá významná oblasť spolupráce je viditeľná pri pohyboch hlavy. Napríklad pri prepise textu z tabule, kedy žiak hýbe hlavou pri prepisoch textu z tabule.
 • skríženej lateralite –  hovoríme o skríženosti kedy má dieťa napr.: dominatnú P ruku a Ľ oko. Spôsobuje to, že sa vo vyššej miere aktivizujú obe hemisféry. Do procesu učenia sa vtedy zapája príliš veľa centier v mozgu. To spôsobuje, že dieťa vníma veľmi veľa vecí naraz a mozog nestíha vyberať to dôležité.
 • prítomnosti primárnych reflexov – skríningové vyšetrenie pohybov očí, môže odhaliť aj prítomnosť primitívnych reflexov, ktoré by už dieťa malo mať odstránené. Vtedy môže byť nápomocná INPP terapia.

Očné pohyby v hlavnej úlohe

Je dôležité povedať, že existuje viacero očných pohybov. Pre detailné vyšetrenie očných pohybov je vhodné osloviť odborníka/odborníčku v optometrii. Je dôležité poznamenať, že optometrické vyšetrenie je komplexnejšie a nezameriava sa len na vyšetrenie očných pohybov.

Na Slovensku nepoznám nikoho, kto sa venuje prepojeniu medzi optometriou a poruchami učenia sa. Ak niekoho poznáte vy, budem rada, ak sa podelíte s nami o skúsenosti a kontakt. Mne v tejto téme pomáhala aj webstránka pani Mgr. Andrei Košťálovej z Brna. Na svojej stránke má veľa informácií o očných pohyboch vrátane domácich cvičení. Srdečne odporúčam návštevu stránky alebo ambulancie.

Aké môžu byť prejavy oslabení pri očných pohyboch?

Je dôležité spomenúť, že existuje viacero očných pohybov, ktoré ovplyvňujú učenie sa. Skúsim jemne načrtnúť niektoré:

 • Motilita – je hybnosť očí v ôsmich základných smeroch.
 • Konvergencia – sledovanie pohybujúceho predmetu smerom k nosu, čiže vnímanie predmetu na blízko.
 • Sakadické pohyby – najrýchlejšie očné pohyby veľmi dôležité pri čítaní.

Pozrime si znaky oslabení očných pohybov v základných oblastiach učenia sa

Čítanie

 • pomalé tempo
 • vynechávanie/zámena písmen
 • domýšľanie si slov pri čítaní
 • zámena zrakovo podobných písmen
 • ťažkosti pri čítaní viacslabičných slov
 • neplynulé čítanie
 • ťažkosti v porozumení prečítaného
 • žiaci druhého stupňa môžu hovoriť, že sa im pohybujú písmená

Písanie

 • neudrží riadok pri písaní
 • nerovnaká veľkosť písmen
 • zrkadlové písanie
 • vynechávanie dĺžňov a mäkčeňov
 • chyby pri prepise z tabule/knihy (ale pri diktátoch nie)
 • zámena písmen, prehadzovanie slabík/písmen

Matematika

 • ťažkosti v geometrii
 • neschopnosť sčitovania pod seba
 • nesprávne čítanie viacciferných číslic
 • vynechanie číslice pri písaní/čítaní viac-ciferného čísla

Rozumiem, ak ste sklamaní/é, pretože si tu čítanie štandardné opisy špecifických porúch učenia. Je to však pekný príklad toho, aká dôležitá je diagnostika. Pretože jeden prejav napr.: zámena zrakovo podobných číslic, môže mať viacero príčin. Ja sa v praxi riadim zásadou.

Jedine, ak poznáme príčiny ťažkostí, dokážeme vybrať správne metódy na ich nápravu.

Tento blog mal byť pôvodne vysvetlením, prečo som pri tvorbe hmatových kariet s číslami vybrala vodorovné umiestnenie hmatových prvkov na kartách. Zdá sa, že o tom budem musieť napísať iný blog. Verím, že stačí povedať, že dôvodom bola podpora ĽP pohybov očí dôležitých pri čítaní a písaní.

Ak vás zaujímajú hmatové karty s číslicami, zistiť o nich viac a objednať si ich, môžete tu.
A ak vás zaujíma viac vplyv telesných zmyslov na učenie, tak je v ponuke videokurz Učte sa doma s väčšou ľahkosťou. Všetko o ňom nájdete tu.

Komentáre