Pripravenosť na školu a školská zrelosť

Jar bude pre mňa vždy spojená s témou školskej pripravenosti. S blížiacimi zápismi do školy sa u mnohých rodičov ozývajú pochybnosti. Je ťažké rozhodnúť sa, pretože ako pri všetkom, čo sa týka ľudí, ani tu neexistujú jednoduché odpovede. V konečnom dôsledku ťažoba rozhodnutia ostáva vždy na pleciach rodičov. Rada by som svojou troškou prispela a uľahčila rozhodovanie.

Dôležití hráči pri zhodnotení školskej zrelosti

Rada by som pomenovala ľudí, ktorí vám vedia pomôcť pri rozhodovaní, či dieťa dať do školy alebo zažiadať o odklad. Viem, že všetko, čo sa týka detí je veľmi citlivé. Preto si myslím, že dôležité je radiť sa s odborníčkami a odborníkmi, ktorým dôverujete. Pokiaľ nie je medzi vami a odborníčkami základná dôvera, všetko pôjde ťažšie. Preto hľadajte a neváhajte hľadať, kým nenájdete. Pokúsim sa vám opísať v čom môžu byť užitočné rôzne profesie z pohľadu posúdenia školskej zrelosti.

 • Učiteľky a učitelia v materskej škole
  Pani učiteľky v materských školách sú úžasné bytosti, ktoré majú v oku normu. Prešlo im mnoho detí rukami a dokážu zachytiť, ak niečo nefunguje. Možno nie vždy vedia pomenovať, čo nefunguje a možno nie vždy dokážu zachytiť intenzitu závažnosti. Ale majú naozaj dobrý radar zachytiť, ak vývin nie je v poriadku. Ja osobne by som odporučenie pani učiteľky z materskej školy neignorovala. Ak aj nesúhlasíte s jej názorom, pokúsila by som sa o ich slovách rozmýšľať a poprípade overiť si u iných, kde je pravda.

 

 • Tím z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)
  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pracuje tímovo. Centrum má k dispozícií psychologičky, špeciálne pedagogičky a logopedičky. Súčasťou ich práce je vykonať tzv. depistáž v škôlkach a následne – v prípade potreby – pozvať dieťa na testy školskej zrelosti. O tom si môžete prečítať nižšie.

 

 • Logopedické ambulancie
  Pokiaľ Vaše dieťa navštevuje logopedickú ambulanciu, môžete sa ohľadom školskej zrelosti poradiť aj so svojou logopedičkou. Oblasť reči je jedným z dôležitých kritérií školskej zrelosti. Logopedičky vedia veľmi veľa o reči a poruchách učenia sa. Môžu byť nápomocné pri rozhodovaní.

 

 •  Súkromné pracoviská, občianske združenia so zameraním na špeciálnu pedagogiku
  CentrumDys je tiež jedným takým zariadením. Je niekedy náročné zrozumiteľne vysvetliť našu úlohu, pretože súkromné zariadenie disponujú veľkou mierou slobody. Nebudem hovoriť za všetky zariadenia. Poviem, ako to je u mňa .

V CentreDys sa venujem prevencii a pracujem s deťmi na rozvíjaní oslabených predškolských zručností. Metódy, ktoré používam sú často špecifické (u mňa sa popri štandardných špeciálno-pedagogických metód opieram najmä o metódu senzorickej integrácie a bilaterálnej integrácie). Viem prispieť k rozhodnutiu najmä z pohľadu metód, ktoré ponúkam. Väčšinou upozorňujem, že moje zistenia sú doplnkové k zisteniam CPPPaP. Tak to cítim a tak sa mi to v praxi osvedčilo.

Svoju rolu vidím viac v tvorbe stimulačného programu. Zameriavam sa na rozvíjanie oslabených predškolských zručností. Môžem si dovoliť pracovať intenzívnejšie s detským klientom.

Samozrejme, každé súkromné zariadenie to má nastavené inak. Niektoré sú viac zamerané na diagnostiku, iné ponúkajú komplexné služby z pohľadu konkrétnej diagnózy (napr.: pásmo autistickéo spektra, poruchy pozornosti a pod)

Depistáž a testy školskej zrelosti

Často sa v konzultáciách stretávam s tým, že rodičom nie je jasný rozdiel medzi depistážou a testami školskej zrelosti. Tak využijem priestor blogu na vysvetlenie.

Depistáž

Depistáž prebieha v prostredí materskej školy. Ideálne sa koná v mesiacoch september – december, najneskôr do apríla. Je to mapovanie školskej zrelosti. Psychologičky sa snažia zachytiť deti, ktoré by mohli mať oslabenia v predškolských zručnostiach.
Záver depistáže môže byť:

 • Odporučenie na nástup do školy,
 • Odporúčanie na nástup do školy s odporúčaním rozvíjať oslabené oblasti predškolských zručností doma,
 • Pozvanie na testy školskej zrelosti (o nich viac nižšie)

Ak máte pocit, že potrebujete doma podporiť a precvičovať s dieťaťom, dávam vám do pozornosti videokurz Učte sa doma s väčšou ľahkosťou. Nájdete tam veľa:

o podpore úchopu a grafomotoriky,

o podpore pozornosti pri učení  za pomoci stratégií senzorickej integrácie,

o motivácií a oceňovaní detí pri učení

Testy školskej zrelosti

Testy školskej zrelosti prebiehajú v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Prebiehajú za pomoci štandardizovaných testov a sú diagnostickou metódou. Ich cieľom je posúdiť závažnosť a charakter oslabení v predškolských zručnostiach.  Záverom testov školskej zrelosti je odporúčanie odkladu školskej dochádzky alebo vyvrátenie podozrenia na odklad. Väčšinou, ak je vám navrhnutý odklad, ja odporúčam rok využiť na stimulačný program a podporiť oslabené funkcie.

Kritéria školskej zrelosti

Školská zrelosť sa skladá z viacerých oblastí, ktoré je dôležité zohľadniť. Tu si ich predstavíme.

 • Telesná zrelosť

Zahŕňa vek minimálne 6 rokov. V spolupráci s pediatrom sa hodnotí váha cca. 22kg, výška cca 110-120cm, kontrola sluchu a zraku. V prípade potreby sa navrhne neurologické vyšetrenie.

 • Hrubá motorika

Hodnotí oblasť pohybov celého tela. Existujú vývinové normy na aktivity ako je napríklad skok na jednej nohe, beh, preliezanie, chytanie a hádzanie lopty a pod. Pre mňa je vždy zaujímavé vnímať ako sa stav hrubej motorike podieľa na pozornosti a grafomotorike. Viem byť nápomocná pri podpore celkovej obratnosti u detí, ktoré sú vnímané ako nešikovné.

 • Reč

  Oblasť reči je veľmi veľká. Pre vstup do školy je dôležitá čistá výslovnosť. V tomto smere som možno staromódna, ale pre mňa je nečistá výslovnosť dostatočným dôvodom na odklad školskej dochádzky (samozrejme to závisí aj od iných okolností). Rovnako zaujímavá je schopnosť porozumenia reči, vyjadrovania sa či rozsah slovnej zásobí. V CentreDys používam aj metódu fonematického uvedomovania podľa Eľkonina na podporu predčitateľských zručností.

 • Jemná motorika a grafomotorika

  Sú pre mňa ukazovateľom tzv. predpisateľských zručností. V mojej praxi sú oslabenia v tejto oblasti jedným z najčastejším dôvodom vyhľadania mojich služieb. Často je dôvodom nesprávny úchop, ale veľmi sa snažím, aby moji rodičia vnímali grafomotoriku ako komplexnejší pohybový prejav. Tí, ktorí si u mňa nechali spraviť senzorický profil vedia, že téma grafomotoriky je naozaj veľká a ja sa do nej rada ponáram hlboko 🙂

 • Predmatematické zručnosti

  Málokedy sa stretávam s požiadavkou na zameranie sa na rozvoj predmatematických zručností. Avšak mnoho detí, ktoré ku mne prichádzajú, majú v tejto oblasti oslabenia. Väčšinou na oslabenia upozorňujem ja, pretože táto téma nie je medzi rodičmi tak známa (v porovnaní s témou úchopu a grafomotoriky). Budovanie predmatematických zručností je dôležité na prevenciu dyskalkúlie.

 • Emocionálna zrelosť

  Sem patrí odolnosť voči frustrácií, čo je vždy zaujímavý ukazovateľ aj úrovne exekutívnych funkcií. Zaujímavé je sledovať úroveň spontánnosti, pokojné vystupovanie a pozitívne ladenie.

 • Sociálna zrelosť

  Zahŕňa v sebe zvládanie odlúčenia od citovo blízkych osôb, schopnosť podriadiť sa pravidlám a schopnosť spolupráce. A samozrejme obľúbená samostatnosť pri stolovaní, hygiene či obliekaní

 • Vôľová (pracovná) zrelosť

  Tu si všímame motiváciu k učeniu, schopnosť dokončiť začaté úlohy (a teda i schopnosť odolať impulzom, ktoré odvádzajú pozornosť od práce). Keďže v škole musíme hru vymeniť za učenie, je dôležité posúdiť, či má dieťa primeranú výdrž a optimálne pracovné tempo.

Verím, že vám tento blog pomohol trochu sa zorientovať. Budem rad, ak vám uľahčí to neľahké rozhodovanie o tom či podať odklad alebo nepodať odklad školskej dochádzky. Budem vďačná za zdieľanie. V prípade, ak máte otázky na sociálnych sietiach Facebook alebo Instagram veľmi rada diskutujem a odpovedám na komentáre.

Štítky:
Komentáre