Zrkadlové písanie

Zrkadlové písanie je častou obavou, s ktorou sa na mňa obracajú rodičia detí v predškolskom veku. Zrkadlovému písaniu som venovala jednu kapitolu vo videokurze Učte sa doma s väčšou ľahkosťou .

Ak vás trápi téma grafomotoriky, úchopu a zrkadlového písania – dovolím si povedať, že vo videokurze nájdete ucelený pohľad na túto tému. Môžete sa pozrieť na grafomotoriku a úchop ako pohybový proces celého tela. Pri téme zrkadlového vnímania som sa snažila pomenovať moje skúsenosti z praxe. Zamerala som sa najmä

 • na príčiny zrkadlového písania,
 • na vysvetlenie toho, kedy vnímam zrkadlové písanie ako problém hodný pozornosti a kedy si myslím, že je ešte vývinovo v poriadku,
 • na aktivity ako si pomôcť pri odstraňovaní zrkadlového písania

Aj z tohto dôvodu tieto teoretické záležitosti dnes vynechám a pustím sa rovno to príkladov ako s kartami pracujem.

Práca s jednou kartou

 • vyberiem kartu. Prstami prejdem po hmatových prvkoch a počítam nahlas napr.: 1,2,3,4,5. Ukážem na číslicu 5 a poviem „Takto vyzerá číslica 5“  a obtiahnem číslicu. Ponúknem dieťaťu kartu a poviem, aby urobilo to isté. Pri prvom zoznamovaní  postup zopakujem a až potom to nechám na dieťa.
 • dieťa má zatvorené/zakryté oči. Dám pred neho kartu. Vediem ruku dieťaťa po hmatových prvkoch a dieťa nahlas počíta napr.: 1,2,3,4,5. Poviem: „Teraz ucítiš ako sa číslica 5 píše.“ Vediem ruku dieťaťa po hmatovej číslici.
 • pred dieťa dám kartu. Pomenujeme ju. Dieťa si zatvorí/zakryje oči. Obťahujeme číslicu a slovne opisujeme postup a súčasne vedieme pohyb ruky. Napr.: pri číslici 5 „Začíname čiarou dole a urobíme bruško. Zdvihneme ruku a spravíme rovnú čiaru. Takto sa píše 5“.
 • vnímame problémovú číslicu všetkými zmyslami. Obťahujeme ju s otvorenými a zatvorenými očami. Kreslíme ju do vzduchu rôznymi časťami tela (napr.: zadočkom, kolenom, nosom). Z tohto zážitku sa snažíme vytiahnuť „charakteristiku“ číslice. Napríklad bruškatá 5, horná 9, dolná 6. Názov je veľmi individuálny a vychádza z konkrétneho zážitku.
 • dieťa má zatvorené/zakryté oči. Dám pred neho kartu. Vediem ruku dieťaťa po číslici a dieťa má povedať jej názov. Odokryjem oči a dieťa si môže správnosť overiť zrátaním hmatových prvkov.
 • dieťa má zatvorené/zakryté oči. Dám pred neho kartu. Vediem ruku dieťaťa po číslici a dieťa má povedať jej názov. Ak sa dieťa pomýli, ešte so zatvorenými očami prejdeme po hmatových prvkoch a spolu počítame. Potom poviem takže toto je číslica 5 a teraz skús prstami jej tvar ešte raz.
 • dieťa má zatvorené/zakryté oči. Dám pred neho kartu. Prstami spočíta hmatové prvky a vysloví číslicu nahlas. So zatvorenými očami nakreslí číslicu vo vzduchu alebo na veľkú tabuľu kriedou. Otvorí oči a skontroluje tvar. V prípade potreby, obtiahne hmatovú číslicu a nakreslí číslicu ešte jedenkrát.

Práca s viacerými kartami

 • dieťa má zatvorené/zakryté oči. Dám pred neho dve alebo tri karty. Poviem nahlas číslicu. Dieťa s mojou pomocou obťahuje tvary číslic a potom má povedať, ktorá karta ukazuje správne číslo.
 • dieťa má pred sebou dve alebo tri karty. Na chrbát mu nakreslím číslicu. Dieťa ma zodvihnúť správnu kartu.
 • mením ukladanie kariet. Niekedy ich ukladám vedľa seba a ruku vediem zľava doprava a niekedy ich ukladám pod seba a ruku vediem zhora nadol.

Občas nás postretnú ťažkosti

 • môže sa stať, že dieťa nechce mať zatvorené oči. Často sa to deje u detí z tzv. taktilno-defenzívnym správaním, u detí s ťažkosťami vo vestibulárnom systéme, s aktivizovaným Moorovým reflexom alebo u detí úzkostnejšieho typu. Nikdy deti nenútim mať oči zatvorené. V týchto prípadoch poviem dieťaťu, aby sa dívalo nabok alebo používam krabicu s otvormi, kde dieťa strčí ruky.
 • môže sa stať, že dieťaťu je nepríjemný hmatový prvok na dotyk. Vtedy sa vyhýbam práci so zatvorenými očami.
 • môže sa stať, že je dieťa po takýchto aktivitách rozrušené (zintenzívnia sa prejavy hyperaktivity). Vtedy zaraďujem senzorické stratégie na upokojenie centrálnej nervovej sústavy. Počítam s tým, že bude nutné upokojeniu venovať čas a neponáhľam sa k ďalšej činnosti.

Krátka poznámka k obťahovaniu

Pokiaľ máte radi montessori pedagogiku, tak viete, že ani obťahovanie číslic nie je bez postupu. Môžete sa stretnúť s takouto zásadou. Pri obťahovaní dieťa používa dva prsty (ukazovák a prostredník) a palec je pokrčený v dlani a položený na prstenníku a malíčku. Dospelý dohliada, aby nebola ruka pri obťahovaní vykrivená.

Rozlúčim sa s vami krátkou ukážkou z videokurzu

Komentáre