1,2,3,4,5 čísla viem len naspamäť

V mysli sa vraciam do obdobia, keď mali dvojičky len tri roky. Samé od seba začali prejavovať záujem o čísla, presne tak, ako to pozorovala Mária Montessori, keď opisovala senzitívne obdobie o čísla.

Čísla a číslice počas detského vývinu

V období detského vývinu môžeme pozorovať obdobia, kedy deti prejavujú záujem o číslice. Tento záujem je prirodzený a deje sa u všetkých zdravých detí. Aj preto sa môžete stretnúť s tým, že rôzni odborníci a odborníčky sa vás môžu pýtať na vývinové ukazovatele, ktoré súvisia s číslicami. Napríklad:

  • dieťa v 2 – 2,5 roka opakuje dve čísla, rozumie pojmu jeden, začína vnímať symbol číslic (menuje číslice, ale nemá predstavu o číslici tak ako pri číslici 1, to zn., že nevie, že 4 = ****),
  • dieťa v 3 – 4 rokoch opakuje tri čísla, začína napodobňovať písanie číslic,
  • dieťa v 4 – 5 rokoch opakuje štyri čísla, začína si budovať predstavu o čísle a dieťa chápe, že číslica 4 predstavuje **** prvky,
  • dieťa v 5 – 6 rokoch hovorí číslice do 30 (pre zvládnutie zápisu do školy stačí vedieť počítať do 10), pozná predstavu o číslici v obore do 5 a viac.

Senzitívne obdobia na čísla podľa Márie Montessori

Mária Montessori opisuje senzitívne obdobia ako obdobia dieťaťa, kedy sa prirodzene zaujíma o určitý aspekt života, činnosti alebo má prirodzený záujem o nejakú tému. Poznáme senzitívne obdobia kedy deti triedia a zoraďujú veci, chcú sa pohybovať, majú záujem o písmena a aj o číslice. Tento záujem prichádza v približne v rovnakých obdobiach u všetkých zdravých deťoch a je vhodné ho podporiť. jednak sa tomu ťažko vyhnete, pretože dieťa prejavuje priam nutkavý záujem o číslice. Využitie tohto záujmu vedie k rýchlejšiemu a prirodzenému učeniu.

Mamíííí a koľko je 4?

Sada hmatových číslic, teda jej prvá verzia vznikla, keď som už nevládala odpovedať na tento typ otázok. Moje deti boli posadnuté chcením odpovede na túto otázku a neváhali sa ma ju pýtať každých 5 minút. A tak som im vyrobila prvý prototyp hmatových kariet a vychutnávajúc si kávu, som im vždy povedala, aby si išli zobrať kartičky a pozreli si to samé.

Pokiaľ využijete tento prvý záujem, nemusíte deti nijako zvlášť motivovať. Deti budú nadšené, že môžu sami objaviť odpoveď na svoju otázku. Karty sú vyrobené tak, že prštekom sa dotýkajú hmatových prvkov a sami si rátajú 1,2,3,4 … a keď dopočítajú, tak uvidia číslicu 4. Presne takto sa buduje predstava o čísle – spoja si počet prvkov so symbolom. V senzitívnom období, deti dokážu nad touto aktivitou stráviť aj 15 minút.

Aktivity, ktoré nás bavili a učili spoznávať čísla

Ja som praktický človek a keď už som si dala námahu s výrobou kariet, chcela som ich využiť na viacero spôsobov. Neskôr som tieto aktivity využívala aj pri práci s mojimi detskými klientmi – najmä pri ťažkostiach so sústredením a pri varovných signáloch na dyskalkúliu. Všetky slúžia na podporu budovania predstavu o číslici.

  • ukázala som deťom kartu pričom som zakryla symbol číslice. Deti pozreli na karty a vyslovili číslicu. Ja som odkryla číslicu a deti si spojili vyslovenú číslicu „štyri“ so symbolom 4. Na začiatku deti nahlas menovali 1,2,3,4 … neskôr som im úlohu sťažila a číslice si mohli hovoriť len v duchu a výsledok vysloviť nahlas.
  • keď si boli deti istejšie, tak sme používali karty opačne. Deťom som ukázala symbol číslice a zakryla som obrázok, kde je vidieť počet prvkov. Deti ukázali počet na prstoch. Miesto prstov môžete použiť aj kartičky s číslicami alebo magnetické, drevené či iné číslice.
  • našou obľúbenou aktivitou bolo modelovanie číslic plastelínou podľa predlohy.
  • veľa času sme strávili, keď deti prikladali fazuľky/gaštany /kamienky na karty. Pripravili sme si karty, misku s kamienkami a čistý papier. Pracovali sme za stolom. Zakryla som obrázok s počtom prvkov. Deti videli len číslicu. Mali vybrať zodpovedajúci počet kamienkov do ruky. Keď mali, odokryla som časť s obrázkom a deti si overili správnosť prikladaním kamienkov k hmatovým prvkom.
  • no a hmatové  číslice priam volajú potom, aby ste deťom zakryli oči a nechali ich spoznávať čísla prstami. Na začiatku deti hladkali a počítali hmatové prvky a keď vyslovili číslicu, tak prstom obtiahli aj tvar čísla.

Na fotkách je vidieť moju tretiu pracovnú verziu kariet- ilustrovanú, ale bez pomocných šípok a štartovacej bodky, aby dieťa vedelo, kde začať písať.

Ak sa vám karty páčia, budem šťastná, ak mi pomôžete tieto karty vydať. Všetko o kartách a o možnosti získať ich nájdete tu. Ak chcete viac a máte dieťa, ktoré vykazuje varovné signály na poruchy pozornosti alebo dyskalkúlie, tak si môžete kúpiť balíček karty a videokurz Učte sa doma s väčšou ľahkosťou.

Komentáre