Ako znejú hlásky? Hra s písmenami, ktorá pripravuje dieťa na čítanie

Ako znejú hlásky je hra. Rodičia ju môžu využiť na podporu pred – čitateľských zručností detí.  Zameriava sa na podporu sluchového vnímania, konkrétnejšie fonematického uvedomovania a ešte konkrétnejšie určovania prvej a poslednej hlásky v slove. Táto schopnosť je jednou zo schopností, ktoré je vhodné rozvíjať u detí už v predškolskom veku ako prípravu na čítanie. Je to fajn hra v období, keď vaše dieťa prejavuje záujem o písmená. Benefit z nej majú aj deti, ktoré majú dyslexiu a pri čítaní si zamieňajú písmená.

Fonematické uvedomovanie a čítanie dieťaťa

Je možné, že ste sa ešte s týmto krkolomným názvom nestretli. Tak je tu malé vysvetlenie. Fonematické uvedomovanie je schopnosť uvedomovať si hláskovú štruktúru slova.

  • Pokiaľ má dieťa v tejto oblasti oslabenia v predškolskom veku, je významný predpoklad, že môže mať v škole ťažkosti s učením sa písať a čítať.
  • Pokiaľ má dieťa ťažkosti v tejto oblasti v školskom veku, je to dôvod zvážiť diagnostiku dyslexie (špecifickej poruchy čítania).
  • Ak má v tejto oblasti ťažkosti dieťa s dyslexiou, je táto oblasť významnou súčasťou korekčných cvičení.

Cvičenia, ktoré podporujú fonematické uvedomovanie sú:

  • určovanie počtu slabík v slove, vymýšľanie slov na slabikovú štruktúru (napr.: – – mama, — kominár),
  • schopnosť určiť dlhú a krátku hlásku v slove,
  • určovanie rytmu a hry na rozvoj rytmu,
  • schopnosť určiť mäkkú a tvrdú hlásku, vnímať rozdiel významu slov, ktoré sa odlišujú tvrdým a mäkkým vyslovovaním,
  • schopnosť identifikovať prvé alebo posledné písmenko v slove,
  • hláskovať slovo,
  • hry so štruktúrou slova

Na Slovensku máme na podporu fonematického uvedomovania Tréningu fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina. Práve túto metodiku používam aj ja v CentreDys.  Viac o nej a kurze nájdete tu  na stránkach Iniciatívy Eľkonin.

Hra Ako znejú hlásky

Túto hru som vytvorila ešte na materskej dovolenke pre deti, ktoré sa trápili pri čítaní.  Je z nej cítiť zub času, ale stále môže poslúžiť a ja sa k nej s radosťou vraciam pri niektorých detských klientoch a klientkách.

Stiahnite si hru tu ako_zneju_hlasky.

Verím, že si s ňou užijete zábavu a využijete možnosť občas vymeniť pracovné listy za hru. Pokiaľ budete chcieť v tejto hre pokračovať a budete potrebovať nové slová, mám pre vás tip. Pohľadajte v domácnosti reálne predmety. Rozložte ich pred seba a pokračujte rovnako. Používanie reálnych predmetov je skvelý nástroj motivácie detí. Viac ako podporujem motiváciu u detí s poruchou pozornosti nájdete aj vo videokurze Učte sa doma s väčšou ľahkosťou.

Pokiaľ sa vám zdá hra užitočná, budem mať radosť ak ju budete zdieľať a pomôžete mi ju predstaviť viacerým rodičom, ktorým môže pomôcť. za každé zdieľanie ďakujem.

Komentáre