Prečítané leto 2. týždeň: O DÁŽDNIKOCH

Prečítané leto je liek proti nude a taký môj tip pre tých rodičov, ktorí hľadajú inšpirácie na aktivity a knihy. Všetko o tomto skvelom nápade nájdete tu. Tento rok by som vám rada ukázala ako podporujem záujem o knihy pri deťoch s dyslexiou a predstavila vybrané skryté funkcie mozgu, ktoré sú dôležité pre čítanie. Rada by som vám jednoducho ukázala, čo považujem pri náprave a prevencii dyslexie za dôležité.

Stavebné kamene čítania

Fonematické uvedomovanie

Je pomerne známe, že deti, ktoré majú dobré tzv. fonematické uvedomovanie v predškolskom veku, majú vyšší predpoklad, že sa stanú dobrými čitateľmi. Môžeme povedať, že fonematické uvedomovanie je jedným z dôležitých predpokladov k čítaniu. A čo to vlastne je? Fonematické uvedomovanie je cit pre zvukovú podobu reči a rozoznávanie hláskovej štruktúry slova. Aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, tak fonematické uvedomovanie je schopnosť napr.:

  • vedieť vytlieskať/určiť počet slabík v slove,
  • počuť prvú a poslednú hlásku v slove,
  • vedieť určiť či sa konkrétna hláska nachádza na začiatku, v strede alebo na konci slova,
  • vnímať rozdiel medzi tvrdými a mäkkými hláskami a krátkymi či dlhými slabikami.

Na Slovensku máme šťastie, pretože je tu pomerne dobre rozšírený program fonematického uvedomovania podľa Eľkonina. Program, ktorý rozvíja fonematické uvedomovanie u detí predškolského veku. S týmto programom pracujem aj ja v CentreDys.

Rytmus

Už menej známe je, že to, čo ovplyvňuje dobré fonematické uvedomovanie, je schopnosť vnímať rytmus.  Keď ku mne prichádzajú deti na posúdenie, tak súčasťou senzorického profilu je aj overovanie rytmu. Pretože rytmus – fonematické uvedomovanie – čítanie sú prepojené nádoby.

Preto…!

…ak vidím u predškoláka oslabenia vo fonematickom uvedomovaní, vždy si overujem aj jeho zmysel pre rytmus.

… ak ku mne prichádza školák s ťažkosťami v čítaní overujem fonematické uvedomovanie aj rytmus.

Ak je rytmus oslabený pri deťoch, ktoré majú ťažkosti s čítaním alebo s fonematickým oslabením, tak sa rozvíjanie zmyslu pre rytmus stáva súčasťou nápravy.

Básne a básničky

Veľmi jednoduchý spôsob ako rozvíjať rytmus u malých detí je čítanie básničiek a riekaniek. Báseň má výraznejší rytmus ako próza. Báseň je dynamická.  Báseň je krátka. A k nezaplateniu je, že sa slová rýmujú.

Takže suma sumárum sú pre deti často zrozumiteľnejšie ako rozprávky.

No a ak máte naporúdzi kvalitnú knihu, tak si s básničkami viete užiť aj veľkú srandu. Dajú sa ľahko dramatizovať. Môžete meniť hlasy a melódiu pri čítaní. Môžete dávať efektné pauzy. A básničky sa ľahko spájajú s pohybom.  Čítanie básničiek v pohybe je úžasná vec. Deti nemusia pri čítaní len sedieť a vydržia sa dlhšie sústrediť. A vďaka pohybu dávame pri čítaní mozgu oveľa viacej podnetov.

Môj knižný tip na dáždnikovú tému je jednoznačne kniha od Daniela Heviera: Skladací dáždnik a dáždnikový skladateľ. Úžasné čítanie 😊Objavila som ju vďaka odporúčaniu našej pani knihovníčky z Mestskej knižnice Ľ. V. Riznera Novom meste nad Váhom. Keď ju vrátim, bude tam pripravená aj pre vás. Tak šup šup do knižnice.

Prečítané leto 2021 si v Novom Meste nad Váhom môžete užiť v materskom centre Bambi každý štvrtok o 9:30. Vstupné je dobrovoľné.

Komentáre