Prečítané leto 3. týždeň: O STOPÁCH

Týždeň o stopách mi pripomenul moje časy, keď som pôsobila ako špeciálna pedagogička na základnej škole. Pre jedného chlapca som spracovala knihu Mach a Šebestová do pracovných listov, plných cvičení.

Téma o stopách mi pripomenula naše cvičenia zamerané na rozvoj zrakového vnímania. Snažila som ich spraviť trochu ako rébusy, ktoré chlapec lúštil. A celkom ho to bavilo.

Zrakové vnímanie a čítanie

Zrakové vnímanie je schopnosť centrálnej nervovej sústavy vnímať zrakové podnety. Oslabenie zrakového vnímania je časté pri dyslexii. Zrakové vnímanie rozdrobené na kúsky je:

 • figúra a pozadie – schopnosť rozlišovať zrakový podnet (napríklad písmeno) na pozadí, prekryté. Pri tomto oslabení deti často akoby nevedia/nevidia konkrétnu hračku na poličke medzi ostatnými hračkami.
 • zraková diferenciácia – schopnosť vnímať rôznosť ale aj podobnosť zrakového podnetu. Pri oslabení deti často nevnímajú detaily. Oslabená zraková diferenciácia je častý dôvod zámeny podobných písmen (a-e, b-d) alebo zámena slabík či písmen v slove (napr. slovo kečup dieťa číta ako kepuč).
 • zraková syntéza a analýza – je to schopnosť vnímať časť a celok. Jej oslabenie sa prejavuje napríklad tak, že deti neradi skladajú kocky, puzzle alebo nevedia nájsť na obrázku jednu jeho časť (napríklad pracovné listy I spy).
 • očné pohyby – mikro-pohyby očných svalov. Väčšinou si ich pri čítaní neuvedomujeme. Avšak správne očné pohyby hrajú kľúčovú úlohu pri čítaní. Ak vás táto téma zaujíma, mohli by vás zaujímať aj staršie blogy na túto tému. Napríklad tento – Očné pohyby a deti, učenie a poruchy učenia,
 • zraková pamäť – je schopnosť pamätať si pozreté. Je dôležité upozorniť, že dieťa si nemá pozerané povedať aj nahlas. Jej oslabenie môže spôsobiť pomalšie zapamätávanie si tvarov písmen a číslic.

So zrakovým vnímaním úzko súvisí vestibulárny (teda rovnovážny systém),  priestorová orientácia, pravo-ľavá orientácia a podobne.

O tom ako Mach a Šebestová išli s Jonatánom na školský výlet

Na tvorbu pracovného listu som si vybrala knižku, ktorá je ľahko dostupná a majú ju snáď v každej knižnici. Keďže ide tento týždeň o hľadanie stôp, vybrala som si kapitolu, kedy pes Jonatán nájde ukradnutý chlebník.

Tento pracovný list je vhodný pre školákov od druhého ročníka.

 • S deťmi pracujem tak, že spoločne čítame knihu. Vďaka tomu má dieťa kontakt aj s reálnou knihou (môže v nej listovať, vidieť ilustrácie).
 • V čítaní sa striedame. Dieťa číta len texty z pracovného listu, ja čítam text z knihy. Keď čítam ja, dieťa pozerá spolu so mnou do knihy.
 • Výroba vlastných pracovných listov mi umožňuje:
  • skrátiť text,
  • zjednodušiť skladbu vety,
  • v prípade potreby farbiť slabiky alebo ich roz-po-mlč-ko-vať.
 • Text je doplnený o cvičenia, ktoré deti musia spraviť. Cvičenia vždy rozvíjajú nejakú oblasť – v našom prípade zrakové vnímanie. Vylúštením získajú chýbajúcu časť textu.
 • Je vhodné každú časť zhrnúť a podporiť dieťa, aby povedalo vlastnými slovami, o čom je jeho časť.

Pracovný list

mach_sebestova_zrak

Pracovný list je vyrobený mnou. Prvá strana je pomerne jednoduchá. Ak máte pocit, že by sa vašemu dieťaťu páčili aktivity z prvej strany pracovného listu, dávam vám do pozornosti pracovný zošiť od Pavla Svobodu: Cvičení pro rozvoj čtení (môže byť pre vás inšpiráciou, ako rozvíjať zrakové vnímanie pri čítaní).

Komentáre