Na prvý pohľad jasné

Toto je moja obľúbená téma. Usporiadanie prvkov a pomôcok. Využívanie symbolov, piktogramov a organizérov. Zistila som, že keď si dám záležať práve na tomto, tak mám oveľa jednoduchšiu prácu pri podpore sústredenia. Túto tému som rokmi zdokonaľovala. Ja si vizualizáciou pomáham najmä pri troch oblastiach:

  • pomoc s učením a sústredením,
  • pomoc so samostatnosťou,
  • pomoc pri uplatňovaní výchovných pravidiel.

Vo videokurze Učte sa doma s väčšou ľahkosťou sa o týchto troch oblastiach viete dozvedieť viac. Dnes sa preto rozpíšem viac o tom, prečo som na sade hmatových kariet s číslami volila usporiadanie hmatových prvkov vodorovne vedľa seba. Pôvodne som tak chcela spraviť v blogu o očných pohyboch. No nepodarilo sa mi to.

Štrukturované vs. neštrukturované

V špeciálnej pedagogike som bola vedená k štruktúre, pretože štruktúra pomáha organizovanosti. V prípade detí, ktoré majú ťažkosti s učením je štruktúra nápomocná, aby sa vedeli lepšie sústrediť, lepšie vnímali zrakom a mohli dokončiť úlohu.

Štruktúrované usporiadanie prvkov vie ľahšie „prečítať“ náš mozog. Dieťa sa postupne vo vývine potrebuje naučiť vnímať množstvo konceptuálne. Preložené do slovenčiny, nepočíta prvky po jednom, ale pohľadom akoby „zoskenuje“ prvky a povie ich počet. Toto sa dá naučiť najľahšie a možno jedine, len vďaka štruktúrovanému usporiadaniu prvkov. Vyskúšajte si to sami a skúste povedať koľko prvkov je na obrázkoch. Kde sa Vám to určuje ľahšie?

Štrukturované usporiadanie prvkov ako základ utvárania predstavy o čísle

Štruktúrované usporiadanie prvkov je nevyhnutné pre vytvorenie predstavy o čísle. Teda, aby dieťa vnímalo, že číslica 4 znamená napr.: štyri čerešne. Slabá predstava o čísle sa prejavuje tak, že vám dieťa nevie priniesť správny počet predmetov, o ktoré ho požiadate. Napríklad donesie dve jablká namiesto požadovaných troch.  Druhý príklad zo života môže byť ten, že mu nevadí, ak nedostane rovnako cukríkov ako súrodenec. A ak je slabá predstava o čísle, tak máme zarobené na ťažkosti v škole. Deti so slabou predstavou o čísle  môžu zlyhávať v základných počtoch na sčitovanie a odčitovanie. Môžu si pomáhať počítaním na prstoch (aj keď je to už nežiadúce). Preto aj odstraňovanie počítania na prstoch často začína budovaním predstavy o čísle.

Jedným z korekčných cvičení, kde sa buduje predstava o čísle, je predkladanie kartičiek so štruktúrovaným usporiadaním prvkov.  Stačí, ak si vytvoríte pre číslice  kartičky s rôznymi štruktúrovanými usporiadaniami a predkladáte dieťaťu. Začínate tak, aby dieťa bolo schopné postrehnúť počet prvkov na pohľad (a teda nepočítalo po jednom body/prvky).

Príklad kartičky so štruktúrovaným usporiadaním prvkov číslice 4.

Príklady kartičiek so štruktúrovaným usporiadaním čísla 4

Pokiaľ Vaše dieťa nebaví pracovať s kartičkami, môžete využívať aj reálne predmety, ktoré štruktúrovane rozložíte na ohraničenej ploche.

Prečo teda vodorovne?

Keď som vám opísala výhody štruktúrovaného usporiadania, môžete sa diviť, prečo teda na kartičkách takéto niečo nevidíte. Dôvodom je, že tieto kartičky sú tvorené pre deti, ktoré prejavujú prvý záujem o číslice okolo 2 – 3 rokov života.  Takže sú určené deťom, ktoré sa nachádzajú v inom vývinovom období, v období tzv. procesuálnom.

Keď deti prichádzajú za rodičmi a zaujímajú sa o čísla, tak vtedy je najlepší čas vytiahnuť tieto karty. Ja si veľmi živo pamätám ako moje dvojičky fascinovali číslice. Avšak boli to len pojmy, slová bez obsahu. „Mamíí, a toto je štvorka?“ a „Mamíí, ako vyzerá päťka?“. Toto boli tie vety, ktorým vďačíme za vznik sady hmatových kariet. Vyrobila som prvú verziu a povedala deťom. „Pozri tu sú kartičky a sám/sama si nájdi štvorku.“ Keďže deti v tomto období vedia rátať 1,2,3,4,5 … len ešte nemajú spojenie medzi slovom a obsahom, tak kartička im vyhovuje. Zoberú si ju do ruky a môžu hľadať. Deti v senzitívnom období toto pátranie veľmi baví.

„Jeden, dva, tri…“ to nie je štvorka

„Jeden, dva, tri, štyri…“ á to je štvorka. Zároveň sa pozrú na hmatové číslo a spoja si slovo s symbolom. Tak vedia, ako číslica zneje, koľko prvkov predstavuje a ako vyzerá napísaná. Samozrejme môžu robiť toho oveľa viac. Ale zatiaľ to stačí.

Pokiaľ vás sada hmatových kariet s číslami zaujala, môžete si ju objednať tu.

Komentáre